Řidičská oprávnění

Skupina Am

Řidičské oprávnění skupiny AM opravňuje k řízení malého motocyklu nebo mopedu s maximální konstrukční rychlostí do 45 km v hodině.

Podmínky pro udělení oprávnění:

 • věk 15 let
 • zdravotní způsobilost
 • odborná způsobilost
 • při věku do 18 let písemný souhlas zákonného zástupce

Rozsah výcviku je dán zákonem č 247/2002 Sb.:

 

Skupina A1


Řidičské oprávnění skupiny AM opravňuje k řízení motocyklu do objemu 125 ccm a do výkonu 11 kW. Podmínky pro udělení oprávnění:

 • věk 16 let
 • zdravotní způsobilost odborná způsobilost při věku do 18 let písemný souhlas zákonného zástupce
 • ministerstvo udělí výjimku z podmínky věku pro držitele licence motoristického sportovce, pouze pro jízdu při sportovní soutěži

Rozsah výcviku:

Teorie :

4 hodiny: výuka předpisů o provozu vozidel 1 hodina: výuka o ovládání a údržbě vozidla 2 hodiny: výuku teorie řízení a zásad bezpečné jízdy 1 hodina: výuku zdravotnické přípravy 1 hodina: opakování a přezkoušení

Praxe :

13 hodin: výcvik v řízení vozidla 1 hodina: výcvik praktické údržby 4 hodiny: praktický výcvik zdravotnické přípravy.

 

Skupina A2

Do výuky je zahrnuto 13 x 45 minut jízdy a jednou v týdnu výuka pravidel silníčního provozu, včetně konstrukce a zdravovědy. Omezení tohoto oprávnění je výkon motoru motocyklu do 35 kW.

Řidičské oprávnění skupiny A s omezením opravňuje k řízení motocyklu do výkonu 35 kW. Podmínky pro udělení oprávnění:

 • věk 18 let
 • zdravotní způsobilost
 • odborná způsobilost
 • ministerstvo udělí výjimku z podmínky věku pro držitele licence motoristického sportovce, pouze pro jízdu při sportovní soutěži

Rozsah výcviku: 
Teorie 4 hodiny: výuka předpisů o provozu vozidel 1 hodina: výuka o ovládání a údržbě vozidla 2 hodiny: výuku teorie řízení a zásad bezpečné jízdy 1 hodina: výuku zdravotnické přípravy 1 hodina: opakování a přezkoušení Praxe 13 hodin: výcvik v řízení vozidla 1 hodina: výcvik praktické údržby 4 hodiny: praktický výcvik zdravotnické přípravy.

 

Skupina A bez omezení

Do výuky je zahrnuto 13 x 45 minut jízdy a jednou v týdnu výuka pravidel silníčního provozu, včetně konstrukce a zdravovědy. Podmínkou je řidičské oprávnění skupiny A2.

Řidičský průkaz skupiny A bez omezení opravňuje k řízení motocyklu o výkonu nad 35 kW.

Podmínky pro udělení oprávnění:
 

 • věk 24 let
 • když je vlastníkem ŘP sk. A2 tak sk. A bez omezení může získat po dvou letech  (př. 18 let A2 - A = 20let)
 • zdravotní způsobilost
 • odborná způsobilost

Žadatel musí být buďto držitel řidičského oprávnění skupiny A omezeno do 25 kW nebo splnit podmínky pro udělení skupiny A omezeno do 25 kW a následně v obou případech složit "doplňovací zkoušku" ministerstvo udělí výjimku z podmínky věku pro držitele licence motoristického sportovce, pouze pro jízdu při sportovní soutěži věk 15 let

Rozsah výcviku:
Teorie :
V praxi jsou 2 možnosti:
1. Žadatel je již držitelem řidičského oprávnění skupiny A s omezením do 25 kW. Může se podrobit tzv. "doplňovacímu výcviku" v rozsahu, jaký si dohodne s autoškolou. Skládá pouze tzv. "doplňovací zkoušku". Jedná se vlastně o zkoušku z praktické jízdy.
2. Žadatel není držitelem řidičského oprávnění skupiny A s omezením do 25 kW. Absolvuje výcvik na skupinu A s omezením do 25 kW. Pokud úspěšně složí závěrečnou zkoušku, čili splní podmínky pro udělení skupiny A omezeno do 25 kW může vzápětí absolvovat i "doplňovací zkoušku" na motocyklu bez omezení.

 

Skupina B

Do výuky je zahrnuto 28 x 45 minut jízdy a jednou v týdnu výuka pravidel silničního provozu, včetně konstrukce a zdravovědy

 

Řidičské oprávnění skupiny B opravňuje k řízení

 • motorových vozidel s max. přípustnou hmotností do 3 500 kg a max. 8 místy k sezení kromě místa řidiče; smí být připojeno přípojné vozidlo o max. přípustné hmotnosti do 750 kg
 • traktory a samojízdné pracovní stroje s max. přípustnou hmotností do 3 500 kg
 • jízdní souprava s max. přípustnou hmotností soupravy do 3 500 kg a maximální přípustná hmotnost přípojného vozidla nepřevyšuje pohotovostní hmotnost motorového vozidla.

Podmínky pro udělení oprávnění:

 • věk 18 let
 • zdravotní způsobilost
 • odborná způsobilost

Rozsah výcviku:

Teorie

 • 5 hodin : výuka předpisů o provozu vozidel
 • 1 hodina: výuka o ovládání a údržbě vozidla
 • 3 hodiny: výuku teorie řízení a zásad bezpečné jízdy
 • 1 hodina: výuku zdravotnické přípravy
 • 1 hodina: opakování a přezkoušení

Praxe

 • 28 hodin: výcvik v řízení vozidla
 • 2 hodiny: výcvik praktické údržby
 • 4 hodiny: praktický výcvik zdravotnické přípravy

 

Skupina BE

Jízdní soupravy složené z motorového vozidla sk. B a přípojného vozidla jehož maximální přípustná hmotnost převyšuje 750 kg 

jízdní soupravy, které nespadají pod sk. B"

Podmínky pro udělení oprávnění:

 • věk 18 let
 • zdravotní způsobilost
 • odborná způsobilost
 • žadatel je držitelem skupiny B

Rozsah výcviku:

Teorie

 • 1 hodina : výuka předpisů o provozu vozidel
 • 1 hodina : výuka o ovládání a údržbě vozidla
 • 2 hodiny : výuku teorie řízení a zásad bezpečné jízdy
 • 1 hodina : výuku zdravotnické přípravy
 • 1 hodina : opakování a přezkoušení

Praxe

 • 8 hodin : výcvik v řízení vozidla
 • 2 hodiny: výcvik praktické údržby
 • 2 hodiny: praktický výcvik zdravotnické přípravy

 

 

Skupina C

Do výuky je zahrnuto 18 x 45 minut jízdy a jednou v týdnu výuka pravidel silničního provozu, včetně konstrukce a zdravovědy.

 

Řidičské oprávnnění skupiny "C" motorových vozidel s max. přípustnou hmotností nad 3 500 kg, pokud nejsou určena k přepravě osob; smí být připojeno přípojné vozidlo s max. přípustnou hmotností do 750 kg.

Podmínky pro udělení oprávnění:

 • věk 21 let
 • zdravotní způsobilost
 • odborná způsobilost
 • žadatel je držitelem skupiny B

Rozsah výcviku:


Teorie

 • 3 hodiny : výuka předpisů o provozu vozidel
 • 3 hodiny : výuka o ovládání a údržbě vozidla
 • 3 hodiny : výuku teorie řízení a zásad bezpečné jízdy
 • 1 hodina : výuku zdravotnické přípravy
 • 1 hodina : opakování a přezkoušení

Praxe

 • 18 hodin : výcvik v řízení vozidla
 • 4 hodiny: výcvik praktické údržby
 • 4 hodiny: praktický výcvik zdravotnické přípravy

 

Skupina CE- vlek za nákladní automobil

Řidičské oprávnění skupiny "CE", jízdní soupravy složené z motorového vozidla sk. C a přípojného vozidla jehož maximální přípustná hmotnost převyšuje 750 kg (souprava nákladního automobilu s přívěsem nebo tahač s návěsem),platí i pro skupinu B+E a pro skupinu D+E , pokud je řidič držitelem skupiny D (v praxi to znamená, že držitel skupin C a D při rozšíření na C+E automaticky získá D+E stejně tak držitel C+E při rozšíření na D získá D+E)

Podmínky pro udělení oprávnění:

 • věk 21 let
 • zdravotní způsobilost
 • odborná způsobilost
 • žadatel je držitelem skupiny C

Rozsah výcviku:

Teorie

 • 1 hodina : výuka předpisů o provozu vozidel
 • 1 hodina : výuka o ovládání a údržbě vozidla
 • 2 hodiny : výuku teorie řízení a zásad bezpečné jízdy
 • 1 hodina : výuku zdravotnické přípravy
 • 1 hodina : opakování a přezkoušen

Praxe

 • 8 hodin : výcvik v řízení vozidla
 • 2 hodiny: výcvik praktické údržby
 • 2 hodiny: praktický výcvik zdravotnické přípravy

 

Skupina D

Do výuky je zahrnuto 14 x 45 minut jízdy a jednou v týdnu výuka pravidel silničního provozu, včetně konstrukce a zdravovědy.

Řidičské oprávnění skupiny "D" motorových vozidel určených pro přepravu osob s více než 8 místy k sezení kromě místa řidiče; smí být připojeno přípojné vozidlo s max. přípustnou hmotností do 750 kg

Podmínky pro udělení oprávnění:

 • věk 24 let
 • zdravotní způsobilost
 • odborná způsobilost
 • žadatel je držitelem skupiny B
 • v současné době může být do výcviku přijat uchazeč, který vlastní pouze ŘP skupiny B. V praxi jsou ale tyto požadavky zcela okrajové. S ohledem na náročnost přípravy, bezpečnost žadatele i učitele a faktickou nutnost předchozí praxe v řízení nákladního vozidla, žadatele bez skupiny C k rozšíření na skupinu D nepřijímáme. Doporučujeme buďto postupné získání obou skupin nebo sdružený rozšiřující výcvik z B na C+D.

Rozsah výcviku:

Teorie

 • 10 hodin : výuka předpisů o provozu vozidel
 • 12 hodin : výuka o ovládání a údržbě vozidla
 • 10 hodin : výuku teorie řízení a zásad bezpečné jízdy
 • 2 hodiny : výuku zdravotnické přípravy
 • 4 hodiny : opakování a přezkoušení

Praxe

 • 14 hodin : výcvik v řízení vozidla
 • 2 hodiny: výcvik praktické údržby
 • 4 hodiny: praktický výcvik zdravotnické přípravy

 

Skupina DE

jízdní soupravy složené z motorového vozidla sk. D a přípojného vozidla jehož maximální přípustná hmotnost převyšuje 750 kg (souprava nákladního automobilu s přívěsem nebo tahač s návěsem)"

Podmínky pro udělení oprávnění

 • věk 24 let
 • zdravotní způsobilost
 • odborná způsobilost
 • žadatel je držitelem skupiny D

Rozsah výcviku:


Praxe

 • Skupinu D+E lze získat rozšířením z C na D+CE nebo z C na C+E pro držitele skupiny D

Kontakt

Jaromír Popelka - AUTOŠKOLA

Učebna autoškoly
Akademika Heyrovského 1178/6
500 09 Hradec Králové

Úřední hodiny:

pondělí - 15.30 - 18.00 hodin
středa - 15.30 - 18.00
pátek - 14.30 - 16.00 hodin

tel.: +420 495 264 565
fax: + 420 495 264 565
mob.: + 420 608 057 460

email: autoskolapopelka@seznam.cz

 map2

Sídlo firmy:

Čajkovského 948
500 09 Hradec Králové

map